Property Group Poland, NowodworskiEstates, PrivateHouseBrokers

Grunty - Sprzedaż  -  GŁUCHY

notuj

Dostępna powierzchnia 19939,00 m2
Cena 1999000,00 zł
Data aktualizacji 2022-04-07
Województwo mazowieckie
Miejscowość GŁUCHY
Numer identyfikacyjny ogłoszenia 1376/2089/OGS
Numer licencji zawodowej pośrednika 19641
Na sprzedaż dwie działki położone w powiecie Wyszkowskim bezpośrednio przy trasie s8.

Działki nr ew. 154/2, 153/2 położone w miejscowości GŁUCHY gm. Zabrodzie
W studium działki położone są na terenie oznaczonym symbolem
UP- tereny usługowo-produkcyjne- zabudowa o wielofunkcyjnym przeznaczeniu: siedziby firm prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i przetwórstwa przemysłowego i rzemieślniczego, budownictwa, handlu detalicznego i hurtowego (z dopuszczeniem handlu o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m2 w oznaczonych na rysunku kierunków studium obszarach rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2), ochrony zdrowia, hotelarstwa, gastronomii, transportu, spedycji, logistyki, gospodarki magazynowej, poczty i telekomunikacji, administracji, pośrednictwa finansowego, obsługi technicznej i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaży paliw do pojazdów oraz szeroko rozumianych usług dla innych podmiotów gospodarczych i ludności, a także zakłady i bazy w których ta działalność jest prowadzona oraz usługi recyklingu.

Dopuszcza się lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy poniżej 100 KW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykluczeniem urządzeń wytwarzających energię elektryczną pozyskiwaną z energii wiatru.

Zabudowa na poszczególnych terenach powinna być kształtowana na podstawie sporządzanych sukcesywnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przy formułowaniu w sporządzanych planach i ich zmianach ustaleń dotyczących zagospodarowania terenów należy określić lub utrzymać co najmniej:
- minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla każdej działki budowlanej:
Nie mniej niż 20%
Zgodnie ze stanem istniejącym dla działek zabudowanych, na których powierzchnia biologicznie czynna jest mniejsza niż określono powyżej,
- minimalną powierzchnię działki budowlanej: 1000 m2
- maksymalną wysokość zabudowy – nie wyższą niż 15 m za wyjątkiem zabudowy istniejącej oraz masztów, kominów, wież itp.
- wymagania związane z parkowaniem pojazdów – zgodnie z zasadami i wskaźnikami, o których mowa w rozdziale 2.7.3. Kierunki rozwoju systemów komunikacji, parkowanie pojazdów.

Ewidencja Gruntów:
153/2 – 1,7489 ha, w tym: 1,4003 Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz 0,3486 Ls- lasy.
154/2- 0,2450 ha, w ewidencji Gruntów użytek Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Rada Gminy Zabrodzie Uchwałą nr VI/36/2019 z dnia 26 marca przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych przy trasie S8-obszar I. Obecnie prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są na etapie przygotowania projektu planu.
Działki nie znajdują się na obszarze Natura 2000, ani na obszarze ryzyka i zagrożenia powodziowego.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami pod numerem +48 799 350 796 lub napisz nam maila poprzez formularz kontaktowy dostępny w ogłoszeniu.

Kredyt hipoteczny z NowodworskiEstates

W NE posiadamy własny Dział Kredytowy. Współpracujemy bezpośrednio z 20 największymi bankami, spośród których najlepszą ofertę pomogą Ci wybrać nasi niezależni specjaliści. U nas możesz liczyć na najniższą marżę, profesjonalne doradztwo, przeprowadzenie krok po kroku przez całą procedurę kredytową i załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu.

Już dziś zapytaj o szczegóły opiekuna oferty i weź najlepszy kredyt na Rynku!

Zapytaj ogłoszeniodawcę
Tel. 799...799 350 792
osoba do kontaktu: Błażej Jurczyk

Administratorami Twoich danych osobowych są Robert Borzym i Bartłomiej Dyląg, działający pod firmą Friscom s.c. Robert Borzym, Bartłomiej Dyląg ("FRISCOM"). Wysyłając zapytanie i akceptując Regulamin zawierasz umowę z FRISCOM, który będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Ciebie za pomocą formularza w celu wykonania tej umowy oraz dla prawnie uzasadnionych celów FRISCOM. Dane te będą przekazane Ogłoszeniodawcy ( Nowodworski Estates EQUITY Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie (31-069 Kraków), ul. Sukiennicza 8/U8, KRS 0000943668, NIP 6762500448, REGON 363588638 ), który z chwilą zebrania danych staje się również ich administratorem i może je przetwarzać w celu skontaktowania się z Tobą w odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Dane przekazujemy także podmiotom trzecim, z którymi łączy FRISCOM stosunek powierzenia. Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W określonych przypadkach masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby takiego marketingu, przenoszenia danych, a także do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Czytaj więcej...

Możesz także przejść na stronę www: https://www.nowodworskiestates.pl/

<< powrót do formularza

Property Group Poland, NowodworskiEstates, PrivateHouseBrokers

ogłoszenia
wybrane ogłoszenia
 GZOWO  grunty - sprzedaż
GZOWO

pow. 3000,00 m2

grunty - sprzedaż

 WROCŁAW Ibn Siny Awicenny grunty - sprzedaż
WROCŁAW - MUCHOBÓR WIELKI, Ibn Siny Awicenny

pow. 34514,00 m2

grunty - sprzedaż

 DASZEWICE  grunty - sprzedaż
DASZEWICE

pow. 3300,00 m2

grunty - sprzedaż

 JANKOWO DOLNE  grunty - sprzedaż
JANKOWO DOLNE

pow. 27100,00 m2

grunty - sprzedaż

 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Majowa lokale - sprzedaż
ŚWIERADÓW-ZDRÓJ, Majowa

pow. 2780,00 m2

lokale - sprzedaż

 GŁOGÓW Sybiraków lokale - sprzedaż
GŁOGÓW, Sybiraków

pow. 811,84 m2

lokale - sprzedaż

 WÓLKA RADZYMIŃSKA Wirażowa grunty - sprzedaż
WÓLKA RADZYMIŃSKA, Wirażowa

pow. 13200,00 m2

grunty - sprzedaż

 ŁAZY  grunty - sprzedaż
ŁAZY

pow. 2500,00 m2

grunty - sprzedaż

 WROCŁAW Białowieska lokale - wynajem
WROCŁAW - WROCŁAW-FABRYCZNA, Białowieska

pow. 153,00 m2

lokale - wynajem

 KACZKI Konwaliowa grunty - sprzedaż
KACZKI, Konwaliowa

pow. 938,00 m2

grunty - sprzedaż

 PRZESIEKA Dolina Czerwienia lokale - sprzedaż
PRZESIEKA, Dolina Czerwienia

pow. 10000,00 m2

lokale - sprzedaż

 WÓLKA SMOSZEWSKA  grunty - sprzedaż
WÓLKA SMOSZEWSKA

pow. 3300,00 m2

grunty - sprzedaż

zadzwoń zapytanie