Zmiany w Griffin Real Estate

Griffin Real Estate, firma inwestycyjna zarządzająca aktywami w sektorze nieruchomości o wartości ponad 5 miliardów euro, zmienia strukturę organizacyjną i zarządczą.

Grono udziałowców spółki opuścił Przemysław Krych, który wcześniej zrezygnował ze wszystkich stanowisk pełnionych w firmie i związanych z nią podmiotach. Maciej Dyjas i Nebil Senman, którzy razem z Przemysławem Krychem byli współwłaścicielami i współzarządzali Griffin Real Estate, teraz pozostali jedynymi partnerami zarządzającymi i wspólnikami w firmie. Do kierowanego przez nich zespołu dołączył Przemysław Czuk, który objął funkcję Chief Financial Oficer, oraz Ewa Podgórska, która zajęła stanowisko partnera, Co-General Counsel i Chief Compliance Officer.

- Decyzja Przemysława Krycha jest skutkiem jego zatrzymania i postawienia mu zarzutów przez prokuraturę. Głęboko wierzymy, że Przemysław Krych nie popełnił żadnego przestępstwa i jest niewinny. Niemniej jednak, w trosce o dobro firmy i powodzenie realizowanych przez nią projektów, zdecydował się on opuścić grono jej udziałowców - wyjaśnia Maciej Dyjas, partner zarządzający w Griffin Real Estate.

Firma w ostatnim czasie przeszła reorganizację. Kilka osób otrzymało awanse, a do zespołu dołączyli kolejni, doświadczeni, wysokiej klasy specjaliści z sektora nieruchomościowego oraz private equity.

Paweł Wołkanowicz został awansowany na stanowisko partnera i Co-General Legal Counsel. Obowiązki nadzoru nad działem prawnym będzie dzielił z nowym partnerem, Ewą Podgórską, która obejmie również funkcję Chief Compliance Officer.

Barbara Sikora, wcześniej CFO, otrzymała awans na stanowisko Senior Partner-Investments. Do jej obowiązków będzie należało, między innymi, zarządzanie nowo kupionym portfelem nieruchomości. Niedawno Chariot Top Group BV, firma, w której Griffin pełni rolę współinwestora i współzarządzającego, ogłosiła przejęcie 28 nieruchomości i odsprzedanie 12 z nich do EPP. Sumaryczna wartość tych transakcji to ok. 1,7 miliarda euro. Menadżerem transakcji również był Griffin.

Oprócz Barbary Sikory i Pawła Wołkanowicza w firmie awansowali także inni menadżerowie. Bartosz Zastawa objął funkcję Partnera współodpowiedzialnego za Griffin Property Finance, natomiast Marek Obuchowicz zajął stanowisko Senior Vice President-Investments. Jan Trybulski i Łukasz Toczek, dotychczasowi analitycy, zajęli stanowiska Associate–Investments.

- Sfinalizowana w ubiegłym tygodniu tzw. transakcja M1, czyli przejęcie portfela wielkoformatowych obiektów handlowych, oznacza dla nas zupełnie nowe wyzwania wymagające znacznego wzmocnienia zespołu oraz pewnych zmian organizacyjnych – powiedział Maciej Dyjas. – Nowo zatrudnione osoby posiadają nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale i szerokie doświadczenie, niezbędne do zmierzenia się z tymi wyzwaniami.

Ostatnie tygodnie pokazały, że spółka GRE oraz firmy, którym doradza konsekwentnie realizują przyjętą strategię biznesową. Oprócz sfinalizowania wspomnianej transakcji zakupu 28 nieruchomości handlowych o wartości ok. 1 miliarda euro, na przełomie roku spółka Echo Investment sprzedała – za kwotę 44 milionów euro – wrocławski biurowiec Nobilis Business House, natomiast spółka Griffin Premium RE.. przejęła trzy nieruchomości biurowe – A4 Business Park w Katowicach, Tryton Business House w Gdańsku oraz West Gate we Wrocławiu – za łączną kwotę 163 milionów euro.

Notki biograficzne:

Przemysław Czuk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie również ukończył studia doktoranckie z zakresu finansów. Przez wiele lat pełnił funkcję CFO w takich firmach, jak J&S Energy S.A., spółka zależna Mercuria Energy Group jednej z największych grup handlujących nośnikami energii na świecie, a także w spółkach portfelowych funduszy Abris, Advent i Bridgepoint.. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Ewa Podgórska przez ostatnie 20 lat była partnerem i szefem działów prawnych wielu spółek zależnych Eastbridge Group, a następnie samego Eastbridge. Swoją misję w tej roli zakończyła z końcem ubiegłego roku i od 8 stycznia zgodziła się dołączyć do zespołu Griffin Real Estate. Ewa Podgórska posiada bogate doświadczenie z zakresu transakcji, finansowania oraz compliance, zarówno w sektorze private equity, jak i nieruchomości. Realizowała projekty w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w krajach Beneluksu i Stanach Zjednoczonych. Pani Podgórska wzmocni, kompetencje prawne, transakcyjne i finansowe GRE. Skoncentruje się także na nadzorze nad compliance firmy.

Paweł Wołkanowicz - specjalista w dziedzinie nieruchomości, kieruje Działem Prawnym w GRE. W firmie pracuje od 2006 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studium Wyceny Nieruchomości w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Do jego obowiązków należy obsługa prawna struktur wewnątrz korporacyjnych i portfela nieruchomości własnych.

Bartosz Zastawa jest związany z GRE od siedmiu lat. Początkowo odpowiadał za akwizycje i refinansowanie portfela nieruchomości. Specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości komercyjnych, posiada doświadczenie we wszystkich aspektach dotyczących rachunkowości, audytu oraz zarządzania finansami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla banków BZ WBK, Banku BPH, HSH Nordbank AG. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz European University Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Marek Obuchowicz jest specjalistą w dziedzinie zarządzania prywatnym kapitałem i finansami korporacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nieruchomości. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach Kulczyk Investments oraz PWC. Absolwent London School of Economics oraz Uniwersytetu w Londynie.

Jan Trybulski jest ekonomistą, specjalistą ds. zarządzania i finansów, a także doradcą finansowym. Doświadczenie zdobywał w Getin Noble Banku w Warszawie oraz prowadząc działalność doradczą. Ukończył studia w BI Norwegian Business School w Oslo.

Łukasz Toczek to specjalista w zakresie modelowania finansowego i analiz. Doświadczenie zdobywał w firmach Ernst & Young oraz PZU TFI SA. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Aarhus w Danii.


źródło: informacja prasowa, 08.01.2018